Headlines

Köpeğin Ayakları Kesilirken Görüntüleri Ortaya Çıktı - VİDEO
Yetkililer iş makinesi diyerek olayın üstünü örtmeye çalışsa da Sakarya'daki minik canı katledenlerin Suriyeli çocuklar olduğu ortaya çıktı. İnsanlığın emekli olduğu, sözün bittiği görüntüler... Ne diyeceğimizi bilmiyoruz... Devlet sorumluluklarından kaçsa da Allah hak ettikleri cezayı verecektir. Ülke olarak bir kez daha ahlaki bir sorunla karşı karşıyayız çünkü bu benzeri olay lar iyi ile kötü arasında yapılmış ahlaki bir seçimin sonucu ve  bu tür nevrotik bireylerin Kant'ın kategorik imperatifine ters düşen eğilimler göstererek gerçekleştirdikleri eylemler sonucunda egoist ahlak ile alturist ahlak arasında bir çatışma doğuyor. Gördüğüm kadarıyla, toplumsal uzlaşma sağlanması için de yasa koyucuya bir sorumluluk yükleniyor ve hayvanlara karşı gösterilen şiddet eğiliminin önüne geçmek adına ağır cezalar içeren yaptırımlar uygulanması talep ediliyor. 

Kişisel çıkarlar çoğu zaman bütün ahlaki düşüncelerden üstündür. Sosyal ilişkilerden kopuk, yalnızlık ve önemsizlik duygusu altında ezilenler kendilerinden zayıf canlılara işkence ederek belirli bir tatmin düzeyine ulaşır. Bu tip olaylarda, uygar görüntümüzün altında sürekli bir iç çatışmaya sebep olan barışçı ve savaşçı eğilimlerin bir arada yaşadığı ilkel bir varlık saklı olduğunu unutmamız gerekiyor. Burada; aşırı mutsuzluk, haz eksikliği, aşağılık duygusu, asosyallik, sevgi eksikliği, narsizm, başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları vb. insanın saldırgan ve yıkıcı doğasının gün yüzüne çıkmasındaki başlıca etkenler olarak düşünülebilir. 

Freud'a göre insan; neden olacağı zararı önlemek için hem içten hem de dıştan güçlü bastırma gerektiren antisosyal itkiler tarafından yönlendirilen bir varlıktır. Ayrıca insanların kendilerine zarar vermek için içgüdüsel bir istek duyduğunu ancak güçlü bir benliğin, kişinin kendisini yok etmesine izin vermeyerek bu içgüdünün başka canlılara yönlendirildiğini savunuyor. Lorenz ise saldırganlığı önlemenin mümkün olmadığını ve bunu, ısınan bir buhar kazanındaki buhar basıncını kazanın içinde tutarak sonunda kazanın patlamasının önlenebileceği yanılgısına düşülmesine benzetiyor. Çözüm olarak da bu içgüdüsel eğilimin yönlendirilerek saldırganlığa elverişli bir nesneye zararsızca aktarılabilme iradesinin kullanılabilmesini sunuyor. 


Devletin, yıkıcılığı yaratıcılıkla aşmak ve ahlaklı bir toplum yaratmak için baskıcı bir tavır izleyerek yasaların arkasına sığınmak yerine; refah düzeyini artırmak, özgürlükleri genişletmek, eğitime ağırlık vermek gibi daha temel meselelere eğilmesi daha kalıcı bir çözüm sunabilir. 


Share this:

Yorum Gönder

 
Copyright © Faydalı Faydasız Bilgiler. Designed by OddThemes