Headlines

Vahşi Yaşamda Tilkilerin Yeri
Tilkilerin özellikleri nelerdir. Günümüzde en fazla merak edilen türü olanların biride tilkilerdir. 

Başta kurnazlığı olmak üzere bir çok kurnazlığı bulunan Tilkilerin kısaca bilinmeyen yönleri şunlardır. Geçmişten günümüze kadar hayvanlar aleminde özellikle de kurnazlığıyla bilinen tilkiler gerçek anlamda da oldukça kurnaz bir hayvandır. Avlarını ele geçirmek istediklerinde de genellikle bu niteliklerinden faydalanırlar. Hemen her iklim koşullarına kolayca ayak uydurup bu vahşi hayvan türü dünyanın bir çok bölgesinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Hayvanlar aleminde yalnız yaşamlarını sürdürmeleri ile bilinen Tilkiler ayrıca kendi aralarında sosyal ilişkilerin neredeyse yok denecek kadar azdır. 

Tanınan en tehlikeli vahşi hayvanlarından birisidir. Köpekgiller familyasındandır. Dünya üzerinde en fazla Asya, Avrupa ve Afrika da yaşamlarını sürdürürler. Etçil'dirler kulakları oldukça dik ve sivridirler. Kuyrukları uzundur, yaşam süreleri on beş ila yirmi yıl arasındadır. Burun yapıları sivri biçimdedir. Koku duyuları oldukça gelişmiştir. Boyları doksan santimetre ve bir metre arasında değişmektedir. Kuyruk uzunlukları elli santim uzunluğundadır. Kilogram olarak pek ağır değildirler. Kiloları beş ile altı kilo arasındadır. Yaşamlarını kendi kazdıkları toprak altındaki inlerinde geçirmektedirler. İnlerinin uzunluğu ise yirmi metreye kadar ulaşmaktadır. Fareler sürüngenler tavşanlar ve kuşlar başlıca besinleridir. Etçil olmalarına rağmen sebze ve meyveleri de tüketebilirler. Daha çok gece avlanmakta dırlar. Bazı durumlarda gündüzleri de avlandıkları söz konusu olabilir. Tilkilerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de tıpkı ayılar gibi bala karşı sevgi duymasıdır. Tilkiler de ayılarda olduğu gibi bal yemeyi sevmektedirler. Oldukça kurnaz olduklarından dolayı tüm avlarına genellikle arkalarından saldırarak yaklaşmaktadırlar. Kümes hayvanlarını ise genellikle boğarak öldürmektedir. Kuşları dahil çoğu zaman zorlanmadan yakalamaktadırlar. Oldukça hızlı koşmaktadırlar. Dolayısıyla insanlar tarafından ele geçirilmesi çok zordur. Tilkiler saatte altmış beş kilometre bir hızla koştuğu gözlemlenmektedir.Yalnızlığı oldukça sevmektedirler. Yaşamların tamamını neredeyse yalnız geçirip yalnızca üreme zamanında bir araya gelmektedirler. Gebelik süreleri atmış gün olup beş yavru dünyaya getirirler. Yavruları dünyaya geldikten sonra iki hafta sonra gözlerini açarlar. Yavruları iki ayak üstünde durduktan sonra yuvayı terk ederler. Duyuları da oldukça gelişmiş olan tilkiler hayvanlar aleminin en kurnaz hayvanlarıdır. 


tilki ile ilgili görsel sonucu

Share this:

Yorum Gönder

 
Copyright © Faydalı Faydasız Bilgiler. Designed by OddThemes