Headlines

Ülkemizde Olup Da Bilmediğimiz Bilgiler
1-Türkiye'de evlenen çitleri göz önüne alırsak gelinleri yaşı çoğu evlilikte damat dan büyüktür.. 

2-Ülkemizde şuan yüz yaşını aşmış beş bin iki yüz seksen üç kisi bulunmaktadır.

3-Türkiye'de serveti bir milyon doların üstünde olan yetmiş sekiz bin kişi bulunmaktadır. Serveti elli milyon doların üstünde ise bin yirmi altı kişidir.

4-Türkiye'de yapılan araştırmaya göre erkeklerin %48 mutlu, kadınlarda ise %60 olarak görünmektedir. 

5-Türkiye'nin hane halkı ortalaması 3.7 milyondur. Ülkemizde nufusun %17 si yoksulluk sınırındadır.

6-Ülkemizde cep telefonu ile konuşma ortalama aylık altı saat on dakika. Bu rakamlar Avrupa'nın telefonla en çok konuşan ülkesiyiz. 

7-Her ay attığımız SMS sayısı ise on milyardır. Bunlar sadece mobil operatörden atılan kısa mesajlar. Whatsap gibi mesajlaşma proğramları dahil değil

8-Türkiye'de insanların sadece %22 'si tatile çıkabiliyor..

9- Ülkemizde erkekler ortamala yetmiş üç yıl, kadınlar ise ortalama yetmiş dokuz yıl yaşamaktadır. 

10-Türkiye'de Devlet kurumlarda çalışan kişi sayısı üç milyon iki yüz bindir. Türkiye de seksen iki bin cami bulunmaktadır.

11-Türkiye nufusunun %50.2 si erkek geri kalanı ise kadındır. Yani cinsiyet dahılımımız hemen hemen eşittir.

12-Türkiye'de erkeklerin %15'i Üniversite mevzunu, Kadınlarda ise bu oran %11 dir..

13-Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye'li sayısı bir milyon altı yüz bindir.

14-İstanbul'da yüz on iki tane AVM vardır. Türkiye'de ise üç yüz kırk iki tane AVM bulunmaktadır.

15-İstanbul^'da yaşayan Sivaslı sayısı yedi yüz otuz altı bindir.. Ve ilk sırada en fazla nufus göçünün olduğu şehirdir. 

16-Sivas'lıları beş yüz kırk sekiz binle Kastamonu'lular takip etmektedir. 

17-İstanbul Üniversitesi şehrin feth edildiği 1453 te kurulmuştur..,

18- İstanbul'da bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık 40.5 derecedir.

19-İstanbul'da ki en eski cami Kara Köyde'ki ARAP camidir. Yaklaşık bin üç yaşındadır.

20-İstanbul Boğazındaki en pahalı yalı Sait Halim paşa yalıdır. Fiyatı yüz elli milyon dolardır. Bulunduğu yer Yeniköy girişinde Aslan heykelleri olduğu için Aslanlı yalıda deniliyor.. 

21- İstanbul'un eski adı Kontantinopolis veya Astina idi. Cumhuriyet kurulduktan sonra adı İstanbul olarak değiştirildi. istanbul ile ilgili görsel sonucu


Share this:

Yorum Gönder

 
Copyright © Faydalı Faydasız Bilgiler. Designed by OddThemes