Headlines

Sadist Dürtülere Sahip Olanlar

Sadist Dürtülere Sahip Olanlar

Sadizm Nedir?

Sadizm köken olarak bir Fransız yazarın ismine dayanıyor. Fransız Devrimi'nde de bulunan François Le Marque de Sade'nin romanlarında işlediği cinsel şiddet öğelerinden yola çıkılarak Kraft Ebing tarafından ortaya atılmış bir kavram olmakla beraber E. Fromm sadizimi modern insanın varoluşundaki çelişkilerden kaçmak için kullandığı nevrotik mekanizmalardan biri olarak tanımlamıştır. Bu haliyle sadizm cinsellik temelli anlayıştan kurtularak daha geniş kapsamlı bir tanıma kavuşmuştur. Fromm bununla da kalmayıp sadizmi sınıflandırma yoluna gitmiştir.  1. Hiçbir sınırlandırmaya tabi olmayan gücünü başkaları üzerinde kullanıp onları tahakküm altına alma eğiliminde olanlar, 
  2. Diğer insanları maddi, duygusal ve kültürel olarak istismar edenler,
  3. Aslında zayıf ve çaresiz olan ancak dışarıya karşı kendisini güçlü ve bağımsız gibi göstermek için karşısındakine acı çektirmekten hoşlananlar.
 Psikolojinin bir başka önde gelen isimlerinden biri olan Horney'e göre ise sadistik aktivitelerin kişinin benliğini onarma girişimleri olduğunu söylüyor. Ona göre kişi zarar verici davranışlar göstererek başkaları üzerinde hakimiyet kurma yoluyla kendisini önemli ve güçlü göstermeye çalışıyor. 

Köpek Gibi Sürünmek

  Halk arasında sıkça kullanılan bir tabir vardır: Köpek gibi sürünsün. Karşımızdaki bize bir kötülük yapıtğında veya bizi aşırı derecede öfkelendirecek bir haksızlığa uğradığımızda kendimizi bir nebze olsun rahatlatmak için kullanırız bu sözü. Onun bize yaptığının bin beterini yaşamasını ve o haldeyken aklına biz gelelim isteriz. Üstüne bir de ''Elbet o da gününü görecek. Allah kimsenin yanına bırakmaz. Kulumun hakkını dünyada alırım, demiş'' diyerek de birgün mutlaka ahımızın tutacağından emin bir şekilde konuşmamızı bitiririz. 

Seri Katiller 

 Konumuz elbette gündelik hayatta kullandığımız kalıplarla ilgili değil; videoda da göreceğiniz üzere hayvandan aşağı bir yaratık, ağzı dili olmayan bir köpeği arabasının arkasına bağlamış ver yerlede sürüyor. Bunu neden ve niçin yaptığını anlamaya çalışmak boşuna zaman kaybı olur; belli ki ruhsal sorunları var ve psikolojisi çok bozuk. Bu kişinin derhal bir akıl hastanesine kapatılıp tedavisine başlanmalı. Görüntülerde kendisini takip eden aracı ikaz ve ihtarına uymuyor ve işkencesine devam ediyor. Sadist bir karakter olduğu çok bariz. Hayvandan insana geçmesi çok yakındır ve şüphesiz ki seri katil potansiyeli taşıyor. Çok geçmeden bir çocuğu kaçırıp parçalara ayırması, bir kadına tecavüz edip öldürmesi veya başka hayvanlara çeşitli eziyetler etmesi ihtimaller dahilinde. Seri katiller hakkında yaptığım birçok araştırma neticesinde yaptıkları işten zevk aldıklarıve ruhlarında bir rahatlama hissettiklerini öğrendim. Tattıkları öyle bir hismiş ki dünyada başka hiçbir şey o duyguyu vermiyormuş. Bu da onların akli melekelerini kaybettiklerinin açık ispatı. Hangi insan bir başkasının yaşam hakkını almaktan zevk alır ki? 

 

Akıl hastaneleri ve psikoloji bilimi tam olarak da bunun için var. Bu tarz hastalıklı, mazoşist kimselerin buralarda kontrol altında tutulup tedavi edilmesi bir zorunluluk ve tedavi sürecinde yanıt alınamazsa tecrite alınmaları şart. Diğer canlılarla aynı ortamı paylaşıp aynı havadan soluması büyük bir risk barındırmakla beraber yetiştirecekleri çocukların da aynı kimliğe sahip olmaları olası. Hayvan Hakları

 Ne yazık ki ülkemiz hayvan hakları konusunda dünyanın birçok ülkesinden geride kalmış vaziyette. Köpeklerin ağaca boyunlarından iple bağlanıp tekmeleyenlere, tavuğa dahi tecavüz edecek derecede sapıklık gösteren kimselere uygulanan herhangi bir yaptırım yok. Hoş, ülkemizde insan hakları konusunda da yeterli düzeyde olduğumuz söylenemez; eşinden şiddet görüp koruma talep eden kadınların sokak ortasında hunharca katledildiğini düşünecek olursak düşüncelerimizin temenni aşamasından öteye geçmeyeceğini söylemek yerinde olur. 
 


BENZER İÇERİKLER İÇİN TIKLAYINIZ


 

Share this:

Yorum Gönder

 
Copyright © Faydalı Faydasız Bilgiler. Designed by OddThemes