Headlines

Bu İslam İse Ben Müslüman Değilim


Bu İslam İse Ben Müslüman Değilim

Çocuk nedir?

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşının altındaki her birey çocuktur. Sözlükte ise bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan deniliyor. Ergenlik ise fizyolojik olarak vücüttaki belirli organların gelişimi olarak tanımlanıyor.

Çocuk Gelinler


Yukarıdaki videoda izlediğiniz hadise Danimarka'da gerçekleşmedi; Hollanda, ABD veya İsveç de değil. Görüntülerden ve videodaki altyazıdan da fark edileceği üzere bir İslam ülkesinde gerçekleşti; 9 yaşındaki bir kız çocuğu 60 yaşındaki bir ihtiyara muhtemelen para karşılığı satılırken annesine sımsıkı sarılıp gözyaşlarına boğuluyor ve ardından adeta sürüklenerek pedofili hastası yeni kocasıyla cinsellik yaşaması için yeni evine götürülüyor. 


Ülkemizde de çocuk gelin başlığı altında sık sık karşılaştığımız bu vakaları bir de utanmadan dini bir kisve altında pazarlıyorlar; Tarihte olmayan bir hadiseden yola çıkarak Peygamber Efendimizin de çocuk yaşta bir kişiyi kendisine eş olarak aldığından dem vurup bu çirkin olayı sünnet olarak yutturmaya çalışıyorlar. 

Henüz ilkokul çağındaki bir kız çocuğunu cinsel sapkınlıklarında malzeme olarak kullanan bu insanların inandığı dine ben inanmıyorum. 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir, diyen hocanın inandığı dine ben inanmıyorum. Bunlar Müslüman olamaz, bunlarla biz aynı Allah'a iman ediyor olamayız. Bir insanın daha çocukluk nedir bilmeden kadınlığa geçmeye zorlanmasının, her türlü şiddet ve tacize maruz bırakılarak akranları sokakta arkadaşlarıyla saklambaç oynarken evinde kocasıyla köşe kapmaca oynamaya zorlanmasının hiçbir din veya öğretide yeri yoktur. Bunların yaşadığı ve yaşattığı şey eğer İslam ise ben Müslüman değilim. Bize anlatılan ve öğretilen; dedemizin, annemizin, nenemizin yaşadığı din başka bir şey olmalı.


Gerçek Müslümanlar Ayıklanmalı


İslam uzun yıllar boyunca tebliğ yoluyla yayılmış ve bir zaman sonra ataerkil bir vaziyet almış. Yani doğan bir çocuk ailesinin dinine mensup sayılarak o dinin öğretileri ile yetiştirilip, kültüründe yoğurulmaya başlanmış. Elbette büyüyüp yaygınlaşması ile beraber dallarında birçok çürük elma yetişmeye başlamış. 

Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük katkıları olan ve birçok İslam aliminin yetişmesine öncülük eden Hoca Ahmet Yesevi'den yanmayan kefen satan Cübbeli Ahmet Hoca'ya uzanan bir serüvenden bahsediyoruz. Bir yanda İslam'ı yaşayan, yaşatan ve yayan, Anadolu'ya ilim ve alim pazarlayan Yesevi Hazretleri var; diğer yanda kefen ve kitap satan Cübbeli Efendi. Din ile siyaset birbiriyle harman olmuş. Kendi menfaatleri doğrultusunda siyaset yapan bir parti için fetva vermekten kaçınmayan hocalarımız var. 


Eğitim Şart

Yapılan araştırmalara göre eğitim seviyesi arttıkça çocuk gelin vakalarında azalma meydana geliyormuş. Örneğin; Etyopya'da 1985 - 2015 arasındaki yılları kapsayan bir araştırmaya göre evlilik yaşı eğitim seviyesine paralel olarak artış gösterip 15'ten 19'a yükselmiş. Tabi ki bu sadece temel bilimler alanında değil aynı zamanda din alanında da bir eğitimi kapsıyor. İkisinden biri eksik kaldığında insanoğlu yolunu şaşırıyor.

Bununla beraber İslam'ı anlayacak kadar eğitim seviyesine sahip olmayıp Kur'an'dan kendi çıkarları doğrultusunda yorumlar geliştirirerek her türlü hırsızlık, arsızlık ve sapıklığını  örtme eğiliminde olan insanların yasa ile cezalandırılması da şart. Ceza kanununun yeniden düzenlenmesi gerekiyor ancak mevcut sistemde böyle bir düşünce vve talebin karşılık bulacağı da şüpheli.


BENZER İÇERİKLER İÇİN TIKLAYINIZ 

 

Share this:

Yorum Gönder

 
Copyright © Faydalı Faydasız Bilgiler. Designed by OddThemes